شرح وظایف

‌‌‌‌‌‌‌هدف کلی:

 • ارتقاء سطح بهداشت، سلامت و ایمنی دانشگاه و دانشگاهیان

اهداف اختصاصی:

 • کاهش مشکلات زیست محیطی
 • کاهش میزان حوادث و خطرات
 • بالابردن سطح فرهنگ و اطلاعات بهداشتی
 • اعمال و اجرای مقررات و استاندارهای بهداشت محیط، حرفه ای و ایمنی
 • کاهش موارد ابتلا به بیماری
 • کاهش هزینه های درمانی دانشگاهیان

شرح وظایف:

۱) برنامه ریزی:

- تهیه و تدوین طرح ها (عملیاتی، مداخلاتی و …) برنامه ها، رویه ها و راهکارهای مرتبط با بهداشت، سلامت و محیط زیست در دانشگاه

۲) نظارت و پایش:

- نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا

- نظارت بر عملکرد موسسات و گروه های پیمانکاری طرف قرارداد

- پایش وضعیت سلامت کارکنان اماکن عمومی و امکنه تهیه و توزیع مواد غذایی

۳) هماهنگی درون بخشی:

- هماهنگی با واحدهای مرتبط با آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی و تهیه پوستر، پمفلت و تراکت

- هماهنگی با گروه های پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در خصوص پیشگیری و مهار بیماری ها

- هماهنگی با واحدهای تشخیصی و درمانی

۴) هماهنگی برون بخشی

- هماهنگی با دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان

- هماهنگی با تربیت بدنی در خصوص استخرهای شنا و اماکن ورزشی

- هماهنگی با اداره تغذیه در خصوص غذاخوری ها

- هماهنگی با امور خوابگاه ها در زمینه بهداشت خوابگاه ها

- هماهنگی با اداره کل پشتیبانی و طرح های عمرانی

- هماهنگی با دیگر سازمان ها، نهادها و ارگان های مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست

۵) اقدامات اجرایی:

- اجرای دستورالعمل های واصله

- جذب، سازماندهی و تربیت دانشجویان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات همیاری و ارجاع و تسهیل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دانشجویان

- صدور کارت بهداشت

- برپایی نمایشگاه ها و جشنواره های بهداشت، ایمنی به مناسبت های مختلف

- برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های بهداشت و ایمنی (روز بهداشت، هفته سلامت و …)

- برگزاری ایستگاه های سلامت

- تهیه پوستر، پمفلت و محتواهای آموزشی

۶) آموزش:

- ارائه آموزش بهداشت متصدیان و پیشه وران تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی ‌‌‌‌‌

- ارائه آموزش های بهداشت به ناظرین و رابطین بهداشت و ایمنی

- ارائه آموزش به دانشجویان و همیاران دانشجویی بهداشت و سلامت

- ارائه آموزش های بهداشت به کارکنان دانشگاه و کارشناسان آزمایشگاه ها

۷) بازدید و کنترل

 • انجام بازدیدهای بهداشتی از اماکن دانشگاهی از قبیل
 • غذاخوری ها
 • خوابگاه ها
 • آزمایشگاه ها
 • اماکن ورزشی
 • بوفه ها
 • اصناف (نانوایی، میوه فروشی، آرایشگاه، سوپرمارکت و …)
 • اماکن اداری، آموزشی و....

۸) ارزشیابی

- جمع آوری و تجزیه تحلیل آمار و اطلاعات و ارائه گزارشات مربوطه

وظایف همیاران بهداشت

۱- شرکت در برنامه‌های آموزشی ترویجی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

۲- مشارکت و همراهی با مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در اجرای برنامه‌های آموزشی پیشگیری

۳- همکاری با مرکز بهداشت و درمان دانشگاه در طراحی، تدارک و اجرای طرح‌های پیشگیری بهداشتی و مداخلاتی با رویکرد اجتماع‌محور به ویژه در سطح خوابگاه‌ها

۴- کنترل و گزارش وضعیت شاخص‌های بهداشت و سلامت با استفاده از فرم‌های ارزیابی

۵- ارتباط مؤثر با دانشجویان به منظور آموزش بهداشت و جلب مشارکت آنها در برنامه‌های بهداشتی

۶- شناساندن خود به عنوان رابط بهداشت در گروه هدف

۷- شناسایی و انتقال انتقادات، پیشنهادات و مطالبات بهداشتی دانشجویان به مرکز بهداشت و درمان

۸- انتقال سریع اطلاعات در فوریت‌ها و همه گیر‌ی های مرتبط با بهداشت و سلامت و پیگیری آنها

۹- انعکاس موضوعات مرتبط با بهداشت در نشریات و برنامه‌های دانشجویی مرکز بهداشت و درمان

۱۰- ارائه گزارش ماهانه فعالیت‌ها به مرکز بهداشت و درمان

۱۱- همکاری با مرکز بهداشت و درمان در فعالیت‌های آموزشی بهداشت و سلامت

۱۲- شرکت در جلسات هماهنگی و آموزشی مرکز بهداشت و درمان