معرفی دبیرخانه HSE

تحقق سلامت در جامعه دانشگاهی یکی از مهمترین اهدافی است که بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد. مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست به عنوان حلقه اصلی زنجیره سلامت نقش مهمی در تأمین سلامت دانشگاهیان دارد. بر همین اساس مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه تهران طی سنوات گذشته تا کنون در راستای عمل به وظایف محوله و نیز به منظور تأمین ، ارتقاء و حفظ عالی ترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی برای دانشگاهیان و نیز ارتقاء شاخص های ایمنی و بهبود وضعیت محیط زیست و حفظ اموال دانشگاه بر اساس قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی، اقدامات سلامت محور متعددی در ابعاد طرح ریزی، اجرا، نظارت و نیز پایش سلامت و ایمنی انجام داده و خواهد داد.

استقرار نظام یکپارچه ایمنی، سلامت و محیط زیست یکی از مهمترین اقداماتی بوده که با اهتمام و همکاری مدیریت ارشد دانشگاه و به منظور ارتقاء سلامت دانشگاهیان و دستیابی به دانشگاهی سالم تر انجام پذیرفته است. تحقق این هدف مستلزم ایجاد ساختارها، شوراها و کمیته های مربوطه بوده که به شکلی موثر مورد پیگیری و اجرا قرار گرفته است.

دبیرخانه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست به عنوان حلقه ارتباطی بین کمیته های سه گانه بهداشت و سلامت، فنی مهندسی و ایمنی آزمایشگاه ، با هدف ارائه طرح و پیشنهادات لازم به شورای راهبری ایمنی، بهداشت و محیط زیست و نیز ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای مذکور تشکیل شده است. دبیرخانه با شناسایی نقاط قوت، ضعف ، فرصت ها و ریسک های تهدید کننده سلامت، ایمنی و محیط زیست کلیه واحدها و همچنین از طریق همکاری با کمیته های مربوطه و در جهت ایجاد اتحاد رویه در سیاست گذاری و برنامه ریزی ها ، نظارت و پایش در راستای اهداف HSE تلاش می نماید و به عنوان موتور محرک در راستای فعال سازی اقدامات اجرایی، نظارتی و آموزشی مرتبط با سلامت و ایمنی واحدهای دانشگاه اقدام می نماید. امید است با عنایت پروردگار، بتوانیم جامعه ای سالم تر، محیطی امن تر و محیط زیستی سبزتر را برای جامعه دانشگاهیان فراهم آوریم.

 

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس ایمیل
1 مهندس علی اعظم سلگی کارشناس مسئول بهداشت و پایش سلامت 021-61112839 HSE@ut.ac.ir
        HSE@ut.ac.irر