مطالب مرتبط با کلید واژه

مسابقات


اعلام اسامی برگزیدگان مسابقه سه دقیقه با سلامت
اعلام اسامی برگزیدگان

اعلام اسامی برگزیدگان مسابقه سه دقیقه با سلامت

مسابقه HSE-Talk (سه دقیقه با سلامت) که از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ تا ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ برگزار گردید و بر اساس آثار ارسال شده به دبیرخانه HSE و داوری انجام شده؛ اسامی منتخبین در بخش مسابقات اعلام می گردد. ضمناً آثار برتر در بخش مسابقات این سایت درج گردیده است.

ادامه مطلب