برای انجام کار با ابزار و وسایل مختلف ، باید از دستکش های مناسب آن کار استفاده نمود.

۱۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۱۷ کد : ۲۴۰۵۷ پیام های HSE
تعداد بازدید:۱۱۰