تقویم
روز ملی هوای پاک

روز ملی هوای پاک

۲۹ دی ۱۴۰۱

موضوع هوای پاک از این نظر که هوا عاملی است؛ حیاتی و نقش بسزایی در بقاء و سلامت موجودات دارد ...روز ملی ایمنی در برابر زلزله

روز ملی ایمنی در برابر زلزله

۰۵ دی ۱۴۰۱

در بیشتر موقعیت ها اگر موارد زیر را فوراً انجام دهید می توانید از خودتان محافظت نمایید؛ خود را روی دستها ...